Con dấu là gì?

Hiện nay, khái niệm con dấu đã được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 99/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Con dấu là gì, con dấu có tác dụng gì?

Con dấu là gì, con dấu có tác dụng gì?

Theo đó, con dấu là phương tiện đặc biệt do cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký, quản lý, được sử dụng để đóng trên văn bản, giấy tờ của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước.

Con dấu quy định tại Nghị định 99/2016/NĐ-CP, bao gồm: Con dấu có hình Quốc huy, con dấu có hình biểu tượng, con dấu không có hình biểu tượng, được sử dụng dưới dạng dấu ướt, dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi.

Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về khái niệm con dấu. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Nghị định 99/2016/NĐ-CP.

Ý nghĩa con dấu?

Nhằm khẳng định giá trị pháp lý của các văn bản giấy tờ, cũng như tính xác thực các văn bản đó. Đối với văn bản được đóng dấu bởi cơ quan Nhà nước mang tính pháp lý cao, tất cả đối tượng có liên quan đến văn bản, giấy tờ đó. Con dấu là thành phần để khẳng định, đảm bảo tính chính xác và giá trị pháp lý của các văn bản. Con dấu là một công cụ giúp cho công việc chống giả mạo văn bản. Con dấu là thành phần giúp cho công việc chống giả mạo văn bản, là công cụ quan trọng để phân biệt tài liệu thật, giả chống lại kẻ gian, làm giả tài liệu và các hành vi phi pháp gian lận…
Con dấu đóng trên văn bản sẽ giúp xác định văn bản là nguồn tài liệu đáng tin cậy, phục vụ cho các nhà sử học và là nguồn tư liệu chính xác cho các nhà nghiên cứu sử dụng vào các mục đích khoa học của mình.

Xem thêm:


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *