KẾ TOÁN HOA SEN

Địa chỉ: 92 Bế Văn Đàn – Quận Thanh Khê – Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 371 55 79 – 0905 71 56 79 – 0905 60 73 77

Email: ketoan@ketoanhoasen.com – dkkdhoasen@gmail.com

Website: www.ketoanhoasen.com