Khi tiến hành đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Đà Nẵng thì có một số thông tin theo quy định cần phải có, trong đó nhiều Quý doanh nghiệp thắc mắc về việc có cần bắt buộc ghi thông tin số điện thoại khi đăng ký doanh nghiệp không?

Đăng ký doanh nghiệp có cần thông tin số điện thoại bàn không?

Số điện thoại khi đăng ký doanh nghiệp

Thông tin số điện thoại, email cũng được coi là những thông tin quan trọng của doanh nghiệp thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giúp khách hàng, đối tác thuận tiện trong việc liên lạc, trao đổi thông tin. Hiện nay, doanh nghiệp bắt buộc phải đăng ký số điện thoại, cụ thể như sau:

Điều 23 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định nội dung của giấy đề nghị đăng ký kinh doanh như sau:

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Tên doanh nghiệp;

2. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, số điện thoại; số fax, thư điện tử (nếu có);

3. Ngành, nghề kinh doanh;

4. Vốn điều lệ; vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân;

5. Các loại cổ phần, mệnh giá mỗi loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần;

6. Thông tin đăng ký thuế;

7. Số lượng lao động dự kiến;

8. Họ, tên, chữ ký, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, thông tin giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân và thành viên hợp danh của công ty hợp danh;

9. Họ, tên, chữ ký, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, thông tin giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần.

Theo quy định này, chỉ có duy nhất thông tin về số fax, thư điện tử là không bắt buộc. Thông tin về số điện thoại phải được kê khai trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Khoản 1 Điều 63 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định:

1. Khi đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp có trách nhiệm bổ sung thông tin còn thiếu về số điện thoại của doanh nghiệp trong hồ sơ. Trường hợp doanh nghiệp không bổ sung thông tin về số điện thoại thì hồ sơ đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được coi là không hợp lệ.

Như vậy, khi đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp cần phải kê khai, bổ sung thông tin về số điện thoại.

Có cần đăng ký số điện thoại bàn cho doanh nghiệp?

Theo các quy định nêu trên thì không có quy định bắt buộc về việc đăng ký số điện thoại bàn cho doanh nghiệp.

Việc đăng ký số điện thoại bàn phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh tùy theo mỗi doanh nghiệp.

Khi tiến hành đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp cũng có thể sử dụng số điện thoại di động hoặc số điện thoại bàn (nếu có) để đăng ký số điện thoại cho doanh nghiệp.

Tư vấn miễn phí và hỗ trợ thủ tục bổ sung, thay đổi số điện thoại của doanh nghiệp

Doanh nghiệp cần tư vấn miễn phí và hỗ trợ thủ tục bổ sung, thay đổi số điện thoại, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT AN MỸ

Địa chỉ: 331 Trần Cao Vân, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng

Hotline/Zalo: 0905 715 679

Email: luatanmy.doanhnghiep@gmail.com.

5/5 - (4 votes)
Call Now Button