Cấp bách tháo gỡ khó khăn sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công ứng phó đại dịch COVID-19

(Chinhphu.vn) – Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 154/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để tháo gỡ khó khăn cho sản Read more…

MỘT SỐ THAY ĐỔI CẦN LƯU Ý ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC Ô TÔ, RƯỢU VÀ THUỐC LÁ

Ngày 05/02/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 17/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. Cụ thể, Về lĩnh vực sản xuất, lắp Read more…

HĐND thành phố Đà Nẵng đã thông qua một số giải pháp tháo gỡ khó khăn trong phát triển kinh tế ứng phó với tình hình dịch bênh Covid 19

Sáng ngày 13/3/2020, HĐND thành phố Đà Nẵng đã thông qua Nghị quyết của HĐND thành phố về giải pháp phát triển kinh tế – xã hội từ nay đến cuối năm 2020, trong đó đề nghị UBND thành phố, các sở, ngành và các cơ quan có liên quan Read more…