Hà Nội khuyến khích, phát triển doanh nghiệp thành lập mới và thúc đẩy hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

Hà Nội khuyến khích, phát triển doanh nghiệp thành lập mới và thúc đẩy hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

Ngày 05/9/2018, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4665/QĐ-UBND ban hành Đề án “Hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020”. Đề án nhằm khuyến khích, phát triển doanh nghiệp thành lập mới và thúc Read more…