Bộ Kế hoạch và Đầu tư đăng tải Dự thảo Nghị định sửa đổi một số quy định có liên quan đến khởi sự kinh doanh để lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân có liên quan

1. Mục tiêu xây dựng Dự thảo Nghị định Tại Công văn số 582/VPCP-KSTT ngày 21/01/2020, Văn phòng Chính phủ đã thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Read more…

Cấp bách tháo gỡ khó khăn sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công ứng phó đại dịch COVID-19

(Chinhphu.vn) – Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 154/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để tháo gỡ khó khăn cho sản Read more…

MỘT SỐ THAY ĐỔI CẦN LƯU Ý ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC Ô TÔ, RƯỢU VÀ THUỐC LÁ

Ngày 05/02/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 17/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. Cụ thể, Về lĩnh vực sản xuất, lắp Read more…

Call Now Button