Mùa báo cáo tài chính quý 3 đang ở giai đoạn cao điểm. Hàng loạt doanh nghiệp đã công bố kết quả kinh doanh tăng trưởng đột biến so với cùng kỳ. Bên cạnh đó cũng có không ít doanh nghiệp có kết quả sa sút so với quý 3 năm ngoái, thậm chí cũng có nhiều doanh nghiệp đã báo lỗ lớn.

Địa ốc Đất Xanh (DXG) có lẽ được xem là một trong những doanh nghiệp có lãi đột biến nhất trong quý 3 năm nay, tăng 47 lần so với cùng kỳ năm 2016. Doanh thu quý 3 của DXG đạt 797 tỷ đồng, tăng 3,4 lần so với cùng kỳ năm trước đó, chủ yếu nhờ doanh thu bán căn hộ tăng gấp 5 lần cùng kỳ.

Nguyên nhân chính dẫn tới lợi nhuận DXG tăng mạnh là do giá vốn hàng bán giảm sâu, thêm vào đó, phần lợi nhuận ghi nhận từ các công ty liên doanh liên kết đạt hơn 32 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi lỗ gần 8 tỷ đồng. Những yếu tố này giúp lợi nhuận Địa ốc Đất Xanh tăng mạnh, gấp 47 lần cùng kỳ, đạt mức 398 tỷ đồng.

Không những thế, quý 3 năm nay Đất Xanh cũng đạt mức lợi nhuận tăng trưởng đột biến so với nhiều năm trở lại đây. Lợi nhuận quý 3 cũng góp phần nâng tổng lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm của Đất Xanh lên 669 tỷ đồng, tăng 3,85 lần so với cùng kỳ năm 2016 và hoàn thành 95% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó (700 tỷ đồng).

Theo số liệu trên BCTC hợp nhất quý 3/2017 của Tập đoàn Vingroup (VIC), doanh thu thuần quý 3 đạt xấp xỉ 22.000 tỷ đồng, tăng trưởng 106% so với cùng kỳ năm 2016. Đây là quý có doanh thu cao thứ 2 trong lịch sử của Vingroup sau mức kỷ lục 23.900 tỷ của quý 3/2016. Trong đó mảng bất động sản vẫn là yếu tố chính đóng góp 14.388 tỷ đồng vào tổng doanh thu, chiếm tỷ trọng 65%.

Lợi nhuận sau thuế riêng quý 3 đạt gần 903 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ năm 2016. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 2.763 tỷ đồng, giảm sút 10% so với mức lợi nhuận sau thuế 3.094 tỷ đồng đạt được 9 tháng đầu năm ngoái.

Xét về lợi nhuận, kể cả riêng quý 3 và 9 tháng đầu năm, thì năm 2013 vẫn là năm Vingroup đạt kết quả khả quan và mức tăng độ biến nhất so với cùng kỳ năm trước đó.

GTNfoods (GTN) vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017 với kết quả tăng trưởng mạnh. Tính riêng quý 3, doanh thu GTN đạt gần 881 tỷ đồng, gấp 6,5 lần quý 3/2016. Nhờ khoản tiền gửi xấp xỉ 1.200 tỷ đồng, mà doanh thu tài chính trong quý tăng gấp 4 lần cùng kỳ, đạt hơn 21 tỷ đồng. Đây cũng là một trong những lý do giúp GTN báo lãi gần 39 tỷ đồng trong quý 3, gấp 14 lần quý 3 năm trước.

Tổng lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm lên 134,2 tỷ đồng, gấp 17 lần lợi nhuận đạt được 9 tháng đầu năm ngoái. GTNfoods cũng cho biết, lợi nhuận công ty tăng mạnh nhờ “quả ngọt” nhận về từ các công ty con sau thời gian dài tích cực thực hiện chuỗi M&A và tái cấu trúc các công ty thành viên.

Doanh thu quý 3 của CTCP Đầu tư LDG giảm sút 15% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, doanh thu tài chính là khoản mục mang lại lợi nhuận chính cho công ty quý 3 vừa qua với hơn 46 tỷ đồng – đây là khoản thu từ thanh lý các khoản đầu tư tài chính dài hạn khác.

Nhờ vậy, cả quý 3 LDG báo lãi hơn 50,3 tỷ đồng, tăng đột biến so với số lỗ gần 21 tỷ đồng quý 3 năm ngoái. Kết hợp với kết quả kinh doanh khởi sắc quý 1 và quý 2, lũy kế 9 tháng đầu năm 2017 LDG ghi nhận lãi sau thuế 187 tỷ đồng, tăng đột biến 145% so với cùng kỳ năm 2016.

So về doanh thu, hầu hết các doanh nghiệp đều khong có sự tăng trưởng đột biến trong quý 3 và cả 9 tháng đầu năm nay ngoại trừ Đất Xanh và GTNfoods. Các doanh nghiệp khác, mức tăng doanh thu không lớn, thậm chí còn giảm, điển hình như Nam Long.

Nam Long (NLG) là một trong số những doanh nghiệp sớm báo lãi đột biến quý 3. Kết quả kinh doanh, doanh thu quý 3 giảm 38% so với cùng kỳ, tuy nhiên giá vốn giảm sâu, doanh thu tài chính tăng vọt, chi phí tài chính giảm mạnh nhờ công ty cơ cấu lại nguồn vay nợ – dẫn đến công nợ giảm mạnh. Do vậy, dù doanh thu giảm, nhưng lợi nhuận sau thuế riêng quý 3 tăng 39% so với cùng kỳ.

Đặc biệt, nhờ kết quả khả quan ở cả quý 1 và quý 2 trước đó, nên lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, Nam Long báp lãi sau thuế gần 465 tỷ đồng, tăng đột biến 146% so với cùng kỳ năm 2016. Tuy thế, Nam Long cũng mới chỉ hoàn thành 71% kế hoạch lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó.

Các doanh nghiệp ngành cao su tự nhiên đang hưởng lợi lớn từ việc cao su tăng giá từ giữa năm 2016 đến nay. Hầu hết các doanh nghiệp cao su trên sàn đều đã báo cáo kết quả kinh doanh khởi sắc quý 3 và cả 9 tháng đầu năm 2017. Cao su Phước Hòa (PHR) lãi sau thuế 222 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2017, tăng 119% so với cùng kỳ năm ngoái trong đó riêng quý 3 lãi sau thuế trên 58 tỷ đồng. Cao su Tây Ninh (TRC) cũng báo lãi sau thuế 9 tháng đầu năm 2017 lên đến 106 tỷ đồng, tăng trưởng 143% so với cùng kỳ…

Doanh thu giảm, nhưng lợi nhuận sau thuế các doanh nghiệp đã tăng đột biến so với cùng kỳ do nhiều nguyên nhân. Đặc biệt Đất Xanh và GTNfoods đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong quý 3/2017. Tính chung cả 9 tháng đầu năm 2017, danh sách doanh nghiệp có lợi nhuận tăng trưởng đột biến nhất còn kể thêm cả Nam Long và cao su Tây Ninh.

CTCP Đầu tư phát triển Nhà Vũng Tàu (Hodeco – HDC) cũng vừa báo lãi quý 3 hơn 33,2 tỷ đồng, gấp 4,5 lần lợi nhuận đạt được trong quý 3 năm ngoái nhờ việc chuyển nhượng thành công dự án Thi Sách Resident. Kết quả này cũng giúp Hodeco báo lãi lũy kế 9 tháng đầu năm lên 50 tỷ đồng, tăng trưởng 130% so với cùng kỳ năm 2016.

Vicem Vật tư Xi măng (VTV) báo lãi quý 3 đạt 46 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ. Doanh thu trong quý của công ty cũng lần đầu vượt ngưỡng 1.000 tỷ đồng, đạt 1.007 tỷ đồng. Kết hợp với kết quả đột biến ở quý 1 do nhận 54 tỷ đồng từ việc thanh lý tàu biển Comatce Star, nên 9 tháng đầu năm 2017 Hodeco lãi sau thuế gần 115 tỷ đồg, tăng 160% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhự Thiếu Niên Tiền Phong (NTP), CTCP Đầu tư Căn nhà Mơ Ước (DRH), CTCP Apeci (API)… cũng là những doanh nghiệp báo lãi đột biến quý 3 và 9 tháng đầu năm nay.

Cổ phiếu của những doanh nghiệp này đang ra sao?

Cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup đã tăng mạnh từ đầu năm 2017 đến nay. Từ mức giá 42.000 đồng/cổ phiếu hổi đầu năm, đến nay VIC đang giao dịch ở mức giá 58.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức tăng 38%.

Cố phiếu DXG của Địa ốc Đất Xanh cũng đã tăng mạnh từ đầu năm 2017 đến nay. Từ mức giá dưới mệnh giá, xấp xỉ 10.000 đồng/cổ phiếu đến nay cổ phiếu DXG đang giao dịch quanh mức 18.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức tăng 80% chỉ trong vòng 10 tháng. Cổ phiếu NLG của Nam Long cũng tăng từ vùng giá 20.000 đồng/cổ phiếu lên mức xấp xỉ 27.000 đồng/cổ phiếu như hiện nay. Cùng ở giai đoạn tăng giá còn có cỏ phiếu LDG, PHR, HDC…

Bên cạnh những cổ phiếu tăng giá, cũng có những cổ phiếu đi ngược lại đà tăng của kết quả kinh doanh như TRC của Cao su Tây Ninh, GTN của GTNfoods, và thậm chí giảm sâu như DRH của Căn nhà Mơ Ước, VTV của Vicem Vật tư Xi măng.

Nguồn: http://cafef.vn

Categories:

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button