Cụ thể, tại Quyết định số 3606/QĐ-TCHQ ngày 27/10/2017, Tổng cục Hải quan đã gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên theo quy định tại Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 của Bộ Tài chính (Thông tư 72) đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

Thời hạn áp dụng chế độ ưu tiên đối với công ty là 03 năm (36 tháng) kể từ ngày 14/7/2017. Sau thời hạn 36 tháng, nếu các công ty đáp ứng các điều kiện quy định thì tiếp tục được gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên.

Việc gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên cho doanh nghiệp tạo điều kiện cho doanh nghiệp được tiếp tục hưởng lợi ích chế độ ưu tiên mang lại như: Được miễn kiểm tra chứng từ, được thông quan bằng tờ khai chưa hoàn chỉnh, được miễn kiểm tra thực tế hàng hóa, không phải kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp, được ưu tiên làm thủ tục hải quan…

Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) là doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh tôn thép ở Việt Nam. Trong năm 2016, các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận sau thuế đều hoàn thành kế hoạch đề ra và tăng cao hơn so với các niên độ tài chính trước.Cụ thể, doanh thu thuần đạt gần 17.900 tỷ đồng, vượt 25% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.504 tỷ đồng, tăng 130%.

Trong niên độ 2015 – 2016, sản lượng tiêu thụ thành phẩm đạt hơn 1,2 triệu tấn, tăng 22% so với cùng kì và vượt 13% kế hoạch năm. Trong đó, sản lượng tiêu thị nội đia vẫn là kênh chủ lực của HSG với 839.000 tấn, tăng 24% so với cùng kì. Sản lượng tiêu thụ qua kênh xuất khẩu tăng 17%, đạt hơn 478.000 tấn.

Về cơ cấu sản lượng theo nhóm sản phẩm, tôn và thép dày mạ là nhóm sản phẩm chủ lực, đóng góp 70% tổng sản lượng thành phẩm.Ống thép và ống nhựa đóng góp lần lượt 28% và 2% trong cơ cấu tổng sản lượng.

Về thị phần, sau 11 tháng, Hoa Sen Group tiếp tục dẫn đầu thị phần tôn trong nước với 33,1%. Sản lượng tiêu thị tôn của HSG đạt 864.680 tấn tăng 16% so với cùng kì.

Năm 2017, HSG đặt kế hoạch kinh doanh với sản lượng tiêu thụ ước đạt 1,57 triệu tấn, tăng 20 % so với năm 2016. Doanh thu thuần đặt mục tiêu tăng trưởng 29%, đạt 23.000 tỷ đồng. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế, với mức tăng trưởng là 10%, ước đạt 1.650 tỷ đồng.

Việc gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên sẽ là một trong những yếu tố tạo đà giúp cho doanh nghiệp thuận lợi trong quá trình lưu thông và sản xuất, rút ngắn được thời gian thông qua các thủ tục thông thường.

Nguồn: http://doanhnghiepvn.vn

Categories:

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button