Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính chung 10 tháng năm 2016, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 17,613 tỷ USD, bằng 91,3% so với cùng kỳ năm 2015. Tính đến ngày 20/10/2016, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 12,7 tỷ USD, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong 10 tháng năm 2016, xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 102,7 tỷ USD, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2015 và chiếm 71,2% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 100,729 tỷ USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ 2015 và chiếm 69,7% kim ngạch xuất khẩu.

Nhập khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài đạt 83,220 tỷ USD, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2015 và chiếm 59,2% kim ngạch nhập khẩu. Tính chung trong 10 tháng năm 2016, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 19,48 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 17,509 tỷ USD không kể dầu thô.

Tính đến ngày 20/10/2016, cả nước có 2.061 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là 12,265 tỷ USD, bằng 98,7% so với cùng kỳ năm 2015 và có 967 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 5,348 tỷ USD, bằng 77,9% so với cùng kỳ năm 2015.

Theo lĩnh vực đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19 ngành lĩnh vực, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với 842 dự án đầu tư đăng ký mới và 691 lượt dự án điều chỉnh vốn, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 12,84 tỷ USD, chiếm 72,9% tổng vốn đầu tư đăng ký trong 10 tháng. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với 46 dự án cấp mới, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 982,59 triệu USD, chiếm 5,5% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ đứng thứ ba với 657,66 triệu USD, chiếm 3,7% tổng vốn đầu tư.

Theo đối tác đầu tư, có 65 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam, trong đó Hàn Quốc dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 5,62 tỷ USD, chiếm 31,9% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Nhật Bản đứng vị trí thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,92 tỷ USD, chiếm 10,9% tổng vốn đầu tư đăng ký. Xinh-ga-po đứng vị trí thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,73 tỷ USD, chiếm 9,8% tổng vốn đầu tư.

Theo địa bàn đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 54 tỉnh thành phố, trong đó Hải Phòng là địa phương thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất với 43 dự án cấp mới và 34 lượt dự án điều chỉnh vốn, tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 2,73 tỷ USD, chiếm 15,5% tổng vốn đầu tư. Hà Nội đứng thứ hai với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 2,03 tỷ USD, chiếm 11,5%. Tiếp theo là Đồng Nai và Bình Dương với tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm lần lượt là 1,87 tỷ USD và 1,67 tỷ USD./.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Categories:

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button