HĐND thành phố Đà Nẵng đã thông qua một số giải pháp tháo gỡ khó khăn trong phát triển kinh tế ứng phó với tình hình dịch bệnh Covid 19

Sáng ngày 13/3/2020, HĐND thành phố Đà Nẵng đã thông qua Nghị quyết của HĐND thành phố về giải pháp phát triển kinh tế – xã hội từ nay đến cuối năm 2020, trong đó đề nghị UBND thành phố, các sở, ngành và các cơ quan có liên quan Read more…

Call Now Button