Bộ Kế hoạch và Đầu tư đăng tải Dự thảo Nghị định sửa đổi một số quy định có liên quan đến khởi sự kinh doanh để lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân có liên quan

1. Mục tiêu xây dựng Dự thảo Nghị định Tại Công văn số 582/VPCP-KSTT ngày 21/01/2020, Văn phòng Chính phủ đã thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Bộ Kế hoạch và Đầu Read more…

Call Now Button