Trong quý I năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư (Phòng Đăng ký kinh doanh) đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 1.341 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, tổng vốn đăng ký đạt 6.622 tỷ đồng, tăng 18,9% về số doanh nghiệp và tăng 23,4 % về vốn so với cùng kỳ năm 2018.

– Tỷ trọng vốn bình quân trên một doanh nghiệp trong quý I năm 2019 đạt 4,9 tỷ đồng/01 doanh nghiệp, so với cùng kỳ năm 2018, tỷ trọng vốn bình quân trong quý I năm 2019 tăng ở mức trung bình.

– Về lĩnh vực hoạt động, số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong trong quý I năm 2019 đều tăng so với cùng kỳ năm 2018 ở hầu hết các ngành trừ Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm; Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản. Bên cạnh đó, số lượng lớn doanh nghiệp thành lập mới vẫn tập trung chủ yếu ở một số ngành nghề như Kinh doanh bất động sản (tăng 40,68%); Giáo dục và Đào tạo (tăng 110,53%); Thông tin và Truyền thông (tăng 59,38%) so với cùng kỳ.

TTNgành nghề kinh doanhSố lượng doanh nghiệp
  Trong kỳCùng kỳ năm trướcSo với cùng kỳ   (%)
 Tổng số1,214989 
1Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy33024534.69
2Sản xuất phân phối, điện, nước, gas 1 
3Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác76717.04
4Xây dựng30422535.11
5Công nghiệp chế biến, chế tạo695916.95
6Kinh doanh bất động sản835940.68
7Giáo dục và đào tạo4019110.53
8Khai khoáng 1 
9Vận tải kho bãi 49 
10Hoạt động dịch vụ khác221729.41
11Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội45-20
12Dịch vụ lưu trú và ăn uống1121038.74
13Thông tin và truyền thông513259.38
14Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác1068721.84
15Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm12-50
16Nghệ thuật, vui chơi và giải trí131030
17Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản34-25


Lũy kế đến nay, trên địa bàn thành phố có 27.872 doanh nghiệp và chi nhánh, văn phòng đại diện đang hoạt động, tổng vốn đăng ký đạt 170.768 tỷ đồng.

Nguồn: https://dpi.danang.gov.vn/web/guest/chi-tiet?id=2773&_c=35%2C36%2C37%2C38%2C39%2C40%2C41%2C42%2C43%2C44

5/5 - (1 vote)
Categories: Tin tức

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button