Trong 5 tháng đầu năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư (Phòng Đăng ký kinh doanh) đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 2.366 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, tổng vốn đăng ký đạt 12.168 tỷ đồng, tăng 9,2% về số doanh nghiệp và tăng 8,9 % về vốn so với cùng kỳ năm 2018.

– Tỷ trọng vốn bình quân trên một doanh nghiệp trong 5 tháng của năm 2019 đạt 5,1 tỷ đồng/01 doanh nghiệp.

– Về lĩnh vực hoạt động, số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong trong trong 5 tháng đầu năm 2019 đều tăng so với cùng kỳ năm 2018 ở hầu hết các ngành trừ các ngành: Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm; Vận tải kho bãi, Khai khoáng, Nghệ thuật vui chơi và giải trí, Dịch vụ lưu trú và ăn uống. Phần lớn doanh nghiệp thành lập mới vẫn tập trung chủ yếu ở một số ngành nghề như Kinh doanh bất động sản (tăng 40,16%); Giáo dục và Đào tạo (tăng 53,85%); Thông tin và Truyền thông (tăng 51,79%); Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (42,86%) so với cùng kỳ.

TT


Ngành nghề kinh doanh
Số lượng doanh nghiệp
  Trong kỳCùng kỳ năm trướcSo với cùng kỳ   (%)
 Tổng số2,1251,922 
1Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm23-33.33
2Xây dựng46639916.79
3Kinh doanh bất động sản17112240.16
4Sản xuất phân phối, điện, nước, gas 1 
5Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy5184876.37
6Thông tin và truyền thông855651.79
7Hoạt động dịch vụ khác43414.88
8Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội7616.67
9Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác134139-3.6
10Công nghiệp chế biến, chế tạo12911413.16
11Vận tải kho bãi7789-13.48
12Giáo dục và đào tạo603953.85
13Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản10742.86
14Dịch vụ lưu trú và ăn uống208223-6.73
15Khai khoáng13-66.67
16Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác19316914.2
17Nghệ thuật, vui chơi và giải trí2124-12.5

Lũy kế đến nay, trên địa bàn thành phố có 28.788 doanh nghiệp và chi nhánh, văn phòng đại diện đang hoạt động, tổng vốn đăng ký đạt 175.557 tỷ đồng./.

Nguồn: https://dpi.danang.gov.vn/

5/5 - (1 vote)
Categories: Tin tức

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button