Dịch vụ đăng ký bảo hộ thương hiệu tại quận Hải Châu là một việc làm thiết thực và mang tính định hướng phát triển của mỗi doanh nghiệp trong việc bảo hộ cho tài sản sở hữu trí tuệ của mình mà cụ thể ở đây là nhãn hiệu hàng hóa, logo công ty.

Dịch vụ đăng ký bảo hộ thương hiệu tại quận Hải Châu

Dịch vụ đăng ký bảo hộ thương hiệu tại quận Hải Châu

Dịch vụ đăng ký bảo hộ thương hiệu tại quận Hải Châu cho các cá nhân, tổ chức có trụ sở kinh doanh hoặc văn phòng giao dịch ở đây càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết khi nơi đây là môi trường kinh tế năng động, hoạt động kinh doanh phát triển với đa dạng ngành, nghề.

Lợi ích của việc đăng ký bảo hộ thương hiệu đã rất rõ ràng, tuy nhiên thủ tục lại tương đối phức tạp. Dịch vụ đăng ký bảo hộ thương hiệu tại quận Hải Châu nên lựa chọn việc thuê dịch vụ trọn gói để tiết kiệm thời gian, chi phí và công việc hoàn thành đúng theo mong muốn.

Lợi ích khi đăng ký bảo hộ thương hiệu

Được pháp luật bảo vệ

Đây là một trong những chức năng chủ yếu của việc đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu là để đảm bảo sự hợp pháp bảo vệ của pháp luật với công việc kinh doanh, để đối thủ của bạn không thể dùng hay nhái, giả nhãn hiệu, thương hiệu để tạo nên sự nhầm lẫn cũng như tạo lợi nhuận từ nhãn hiệu nhãn hiệu, thương hiệu của Doanh nghiệp bạn vì thương hiệu của bạn đã được bảo hộ nên bạn có quyền khởi kiện những hành vi xâm phạm đến nhãn hiệu thương hiệu của chính Doanh nghiệp mình để được những bồi thường xứng đáng.

Có thể quảng bá thương hiệu công khai

Một nhãn hiệu thương hiệu đã được đăng ký bảo hộ thì được sử dụng trong các chiến dịch quảng cáo và tiếp thị để tạo sự công nhận thương hiệu.

Tránh khả năng nhầm lẫn thương hiệu

Việc bảo hộ thương hiệu là cần thiết bởi vì các khách hàng sử dụng sản phẩm đã đăng ký nhãn hiệu như logo, tên doanh nghiệp và slogan để xác định một doanh nghiệp với các đối thủ cạnh tranh.

Quy trình đăng ký bảo hộ thương hiệu tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ

Thẩm định hình thức đơn đăng ký bảo hộ thương hiệu

Là việc đánh giá tính hợp lệ của đơn theo các yêu cầu về hình thức, về đối tượng loại trừ, về quyền nộp đơn… để từ đó đưa ra kết luận đơn hợp lệ hay không hợp lệ.

Công bố đơn hợp lệ

Đơn đăng ký bảo hộ thương hiệu được chấp nhận là hợp lệ được công bố trên Công báo Sở Hữu Công Nghiệp. Nội dung công bố đơn đăng ký thương hiệu là các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ kèm theo.

Thẩm định nội dung

Đơn đăng ký nhãn hiệu đã được công nhận là hợp lệ được thẩm định nội dung để đánh giá khả năng cấp Giấy chứng nhận đăng ký thương hiệu cho đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ;

Nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ: Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp, và công bố trên Công báo Sở hữu trí tuệ

Xem thêm: http://dangkykinhdoanhdanang.com


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *