Tin tức

Đăng ký doanh nghiệp qua mạng là gì?

Hiện nay, với công nghệ thông tin được phát triển đã tạo ra nhiều điều kiện cho việc thực hiện các thủ tục liên quan đến doanh nghiệp. Vì vậy, thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng được quy định cụ thể tại Chương V Nghị định 78/2015/NĐ-CP về Read more…