Thủ tục thành lập công ty tại Đà Nẵng tưởng chừng như đơn giản nhưng với những người không am hiểu hoặc không có thời gian tìm hiểu thì khi làm việc với các thủ tục đó sẽ cảm thấy khó khăn và mệt mỏi.

Dangkykinhdoanhdanang là đơn vị có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp sẽ cung cấp cho bạn một số thông tin về các thủ tục đăng ký kinh doanhthành lập công ty mới tại Đà Nẵng.

Các bước làm thủ tục thành lập doanh nghiệp đúng pháp lý

Các bước làm thủ tục thành lập doanh nghiệp đúng pháp lý

Các bước làm thủ tục thành lập doanh nghiệp đúng pháp lý

I. Các loại hình công ty thành lập tại Đà Nẵng như sau:

– Thành lập Hợp tác xã;

– Thành lập Công ty hợp danh;

– Thành lập Công ty TNHH một thành viên;

– Thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên;

– Thành lập Công ty cổ phần;

– Thành lập Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài;

– Thành lập Công ty liên doanh.

II. Quy trình thành lập công ty gồm các bước sau:

– Người thành lập doanh nghiệp nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền tại Đà Nẵng và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.

– Cơ quan cấp đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét hồ sơ đăng ký kinh doanh và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ; nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

– Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét và chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; không được yêu cầu người thành lập doanh nghiệp nộp thêm các giấy tờ khác không quy định tại Luật doanh nghiệp.

III.Hồ sơ đăng ký thành lập công ty các loại hình cơ bản gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định.

– Dự thảo Điều lệ công ty.

– Danh sách thành viên sáng lập và cổ đông sáng lập:

Kèm theo danh sách có các văn bản sau:

* Đối với cổ đông là cá nhân: bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;

* Đối với cổ đông là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; văn bản uỷ quyền, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền.

* Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký không quá ba tháng trước ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh.

–  Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

– Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Xem thêm: https://dangkykinhdoanhdanang.com/cac-buoc-lam-thu-tuc-thanh-lap-doanh-nghiep-dung-phap-ly/

5/5 - (1 vote)
Categories: Tin tức

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button