Đăng ký kinh doanh xin được giới thiệu cho các bạn biết các quy trình và các bước để thành lập công ty bất động sản, nếu bạn là người đang có ý tưởng kinh doanh về bất động sản hay là nhà đất. Khi đến với Đăng ký kinh doanh các bạn sẽ được tư vấn thành lập công ty bất động sản đầy đủ thủ tục và trọn gói.

Các điều kiện cần có khi thành lập công ty bất động sản

Các điều kiện cần có khi thành lập công ty bất động sản

Các điều kiện cần có khi thành lập công ty bất động sản

 • Tư vấn cho bạn những lựa chọn tên về doanh nghiệp sao cho đúng và không bị trùng
 • Tư vấn và lựa chọn vốn điều lệ cho công ty
 • Tư vấn lựa chọn các ngành nghề kinh doanh sao cho đúng với doanh nghiệp của bạn
 • Tư vấn các tổ chức và phần góp vốn trong công ty
 • Tiến hành soạn hồ sơ để chuẩn bị (đơn đăng ký kinh doanh, danh sách thành viên/ cổ đông, dự thảo điều lệ, ủy quyền, hợp đồng lao động, quyết định bổ nhiệm…) theo đúng quy định của pháp luật
 • Đăng ký kinh doanh nghiệp sẽ đại diện nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh cho bạn trước các cơ quan thuế và nhà nước

Những điều kiện cần có thành lập công ty và định giá bất động sản

 • Môi giới bất động sản
 • Định giá bất động sản
 • Sàn giao dịch bất động sản
 • Tư vấn bất động sản
 • Đấu giá bất động sản
 • Quảng cáo bất động sản
 • Quản lý bất động sản

Các điều kiện để chứng chỉ hành nghề

Những tổ chức và cá nhân có ý tưởng kinh doanh, Khi đăng ký kinh doanh lĩnh vực bất động sản thì ít nhất phải có một người có chứng chỉ hành nghề về lĩnh vực bất động sản. Kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản phải có ít nhất hai người có chứng chỉ định giá bất động sản. Kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất hai người có chứng chỉ môi giới bất động sản, nếu có dịch vụ định giá bất động sản thì phải có ít nhất hai người có chứng chỉ định giá bất động sản.

Các dịch vụ của đăng ký kinh doanh tại đây:

Thành lập doanh nghiệp tại đà nẵng

Thành lập chi nhánh tại Đà Nẵng

 

Categories: Tin tức

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button