Hiện nay, với công nghệ thông tin được phát triển đã tạo ra nhiều điều kiện cho việc thực hiện các thủ tục liên quan đến doanh nghiệp. Vì vậy, thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng được quy định cụ thể tại Chương V Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp được ban hành vào ngày 14 tháng 9 năm 2015. Đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử là việc của người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp thực hiện việc đăng ký doanh nghiệp được thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Các bản hồ sơ đăng ý doanh nghiệp qua mạng điện tử có giá trị pháp lý như hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bản giấy.

Đăng ký doanh nghiệp qua mạng

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử bao gồm có các giấy tờ đúng theo quy định cũng như hồ sơ bằng bản giấy và được chuyển sang dạng văn bản điện tử. Với các văn bản điện tử, là dữ liệu điện tử được tạo trực tiếp hoặc được quét (scan) từ văn bản giấy theo định dạng “.doc” hoặc “.pdf” và thể hiện chính xác, toàn vẹn nội dung của văn bản giấy.

Điều kiện hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

  • Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được chuyển sang dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy;
  • Các thông tin đăng ký doanh nghiệp được nhập đầy đủ và chính xác theo thông tin trong các văn bản điện tử;
  • Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số công cộng hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

4 bước Trình tự, thủ tục thực hiện:

Với trường hợp sử dụng chữ ký số công cộng:

  1. Bước : Gửi hồ sơ đăng ký bằng cách tải văn bản điện tử, kê khai thông tin, ký số và thanh toán lệ phí qua mạng điện tử;
  2. Bước: Nhận Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử;
  3. Bước: Nếu hồ sơ đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động tạo mã số doanh nghiệp. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ sẽ thông báo qua mạng để doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung;
  4. Bước: Sau khi có mã số thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp.

Xem thêm: https://dangkykinhdoanhdanang.com/thanh-lap-chi-nhanh-tai-da-nang/

Với trường hợp sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh:

1: Thực hiện thủ tục cấp tài khoản đăng ký kinh doanh bằng cách tải văn bản điện tử các giấy tờ chứng thực cá nhân và kê khai thông tin;

2: Sử dụng tài khoản đó để tải văn bản điện tử, kê khai thông tin và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;

3: Nhận Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử;

4: Nếu hồ sơ đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động tạo mã số doanh nghiệp. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ sẽ thông báo qua mạng để doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung;

5: Sau khi có mã số thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp;

6: Sau khi nhận được thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đến Phòng Đăng ký kinh doanh;

7: Phòng kinh doanh đối chiếu dấu mục và trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối chiếu thống nhất.

Cách thành lập doanh nghiệp tại đà nẵng tại dangkykinhdoanhdanang.com

Categories: Tin tức

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button