Với chính sách hỗ trợ, tư vấn miễn phí cho khách hàng sử dụng dịch vụ đăng ký kinh doanh, Dịch vụ làm giấy phép đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp cam kết về chất lượng dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tới khách hàng là tốt nhất và đảm bảo thời gian nhất nhưng với giá rẻ nhất.

Dịch vụ làm giấy phép đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh

Dịch vụ làm giấy phép đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh

Khi thay đổi đăng ký kinh doanh đối với nội dung về ngành nghề đăng ký kinh doanh, thông tin cổ đông công ty cổ phần sẽ được ghi nhận tại Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh cơ bản gồm có:

 1. Thay đổi tên công ty
 2. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính
 3. Thay đổi người đại diện theo pháp luật, người quản lý doanh nghiệp
 4. Thay đổi ngành nghề kinh doanh
 5. Thay đổi vốn điều lệ
 6. Thay đổi thông tin cổ đông, thành viên góp vốn trong công ty
 7. Thay đổi nội dung đăng ký thuế
 8. Cập nhật thông tin cổ đông, thành viên nước ngoài
 9. Thủ tục tạm ngừng hoạt động
 10. Thủ tục hoạt động trở lại trước thời hạn
 11. Thủ tục chấm dứt hoạt động
 12.  Thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Khi thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh Đà Nẵng sẽ có một số trường hợp thường gặp như:

– Bổ sung, thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh

– Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

– Thay đổi tên doanh nghiệp

– Thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp

– Dịch vụ thay đổi giám đốc tại Đà Nẵng

– Dịch vụ thay đổi địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng

– Thay đổi con dấu của doanh nghiệp

– Chuyển nhượng, bổ sung thành viên, cổ đông trong doanh nghiệp

– Thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp

– Thay đổi chủ doanh nghiệp

– Bổ sung, thay đổi, thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của doanh nghiệp

– Tạm ngưng hoạt động của doanh nghiệp

– Giải thể doanh nghiệp

Các dịch vụ dangkykinhdoanhdanang hiện đang nhận làm dịch vụ tại đà nẵng

Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp

– Tư vấn tên công ty.

– Lập hồ sơ doanh nghiệp.

– Tư vấn khởi nghiệp kinh doanh.

– Tư vấn hoạt động của doanh nghiệp.

– Cung cấp văn bản pháp luật theo yêu cầu.

Tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh

– Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

– Đăng ký thay đổi trụ sở chính của công ty.

– Đăng ký đổi tên công ty.

– Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.

– Đăng ký thay đổi vốn.

– Đăng ký thay đổi thành viên.

Tư vấn thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện

– Lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

– Lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố không phải là nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Tư vấn giải thể

– Tư vấn các vấn đề liên quan và thủ tục giải thể công ty.

– Tư vấn các vấn đề liên quan và thủ tục phá sản công ty.

5/5 - (1 vote)
Categories: Tin tức

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button