Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh cho các doanh nghiệp công ty sau khi được thành lập và đi vào hoạt động kinh doanh, vì lý do khác nhau nhằm đáp ứng nhiều yêu cầu của kinh doanh, phù hợp vớ thị trường của khách hàng doanh nghiệp cần tiến hành thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như thay đổi tên công ty, địa chỉ, thay đổi thành viên/cổ đông, ngành nghề… Điều đó đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp sẽ phải tiến hành thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh, tuân thủ các quy định của pháp luật doanh nghiệp hiện hành.

Dịch vụ làm thay đổi đăng ký kinh doanh tại Đà Nẵng 2018

Dịch vụ làm thay đổi đăng ký kinh doanh tại Đà Nẵng 2018

Dịch vụ làm thay đổi đăng ký kinh doanh tại Đà Nẵng 2018

Các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh cơ bản gồm có:

 1. Thay đổi tên công ty
 2. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính
 3. Thay đổi người đại diện theo pháp luật, người quản lý doanh nghiệp
 4. Thay đổi ngành nghề kinh doanh
 5. Thay đổi vốn điều lệ
 6. Thay đổi thông tin cổ đông, thành viên góp vốn trong công ty
 7. Thay đổi nội dung đăng ký thuế
 8. Cập nhật thông tin cổ đông, thành viên nước ngoài
 9. Thủ tục tạm ngừng hoạt động
 10. Thủ tục hoạt động trở lại trước thời hạn
 11. Thủ tục chấm dứt hoạt động
 12.  Thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Khi thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh đà nẵng sẽ có một số trường hợp thường gặp như:

– Bổ sung, thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh

– Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

– Thay đổi tên doanh nghiệp

– Thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp

– Dịch vụ thay đổi giám đốc tại Đà Nẵng

– Dịch vụ thay đổi địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng

– Thay đổi con dấu của doanh nghiệp

– Chuyển nhượng, bổ sung thành viên, cổ đông trong doanh nghiệp

– Thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp

– Thay đổi chủ doanh nghiệp

– Bổ sung, thay đổi, thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của doanh nghiệp

– Tạm ngưng hoạt động của doanh nghiệp

– Giải thể doanh nghiệp

Xem thêm tại đây: https://dangkykinhdoanhdanang.com/dich-vu-thay-doi-dang-ky-kinh-doanh-tai-quan-son-tra/

 

4.6/5 - (5 votes)
Categories: Tin tức

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button