Địa điểm kinh doanh là nơi mà các doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp. Vì vậy địa điểm kinh doanh được phép kinh doanh những ngành nghề mà công ty đã được đăng ký nhưng không phải tất cả mà chỉ là một nhóm ngành cụ thể mà doanh nghiệp lựa chọn từ ngành nghề kinh doanh từ công ty mẹ. Cho nên địa điểm kinh doanh là đơn vị hạch toán phụ thuộc và không có con dấu và phải đặt cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh.

Cho nên những doanh nghiệp muốn mở rộng phạm vi kinh doanh của mình trong cùng nhiều tỉnh thành với công ty mẹ nên lựa chọn thành lập địa điểm kinh doanh.

Dịch vụ thành lập địa điểm kinh doanh tại quận Sơn Trà

Dịch vụ thành lập địa điểm kinh doanh tại quận Sơn Trà

Các bước làm thủ tục hồ sơ địa điểm mới tại quận Sơn Trà

1. Hồ sơ đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh

    Thông báo lập địa điểm kinh doanh (theo mẫu của  Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp), theo đó thông báo bao gồm:

+ Mã số doanh nghiệp

+ Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc tên và địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh)

+ Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh

+ Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh

+ Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24 Nghị định này của người đứng đầu địa điểm kinh doanh;

+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

    Biên bản và quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên về việc thành lập địa điểm kinh doanh

    Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu địa điểm kinh doanh

2. Tư vấn thành lập địa điểm kinh doanh

+ Lựa chọn tên địa điểm kinh doanh

+ Lựa chọn địa điểm thành lập địa điểm kinh doanh theo quy định của pháp luật.

+ Lựa chọn ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với quy định pháp luật

+ Tư vấn mô hình và cơ cấu tổ chức địa điểm kinh doanh

+ Tư vấn phương thức hoạt động và điều hành địa điểm kinh doanh

+Tư vấn hoàn thiện hồ sơ mở địa điểm kinh doanh

+ Tư vấn các nội dung có liên quan đến việc thành lập địa điểm kinh doanh bao gồm: Biên bản, quyết định về việc mở địa điểm kinh doanh; Thông báo lập địa điểm kinh doanh; Giấy ủy quyền cho việc mở địa điểm kinh doanh và các giấy tờ khác có liên quan…

3. Đại diện cho khách hàng thực hiện các công việc cần thiết

+ Đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch và đầu tư;

+ Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả của hồ sơ đã nộp

+ Nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh sau khi đã bổ sung địa điểm kinh doanh.

+ Thực hiện các công việc khác có liên quan đến thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh;

Đến với dangkykinhdoanhdanang, chúng tôi cam kết sẽ mang đến cho khách hàng những quyền lợi nhất định:

+ Hướng dẫn các thủ tục cần thiết cũng như soạn thảo các văn bản có liên quan

+ Đảm bảo tính chính xác về nội dung và thời gian thực hiện

+ Được giảm phí tư vấn 10% cho những lần tư vấn tiếp theo.

Xem thêm: https://dangkykinhdoanhdanang.com/thanh-lap-chi-nhanh-tai-da-nang/

Nếu bạn muốn làm thủ tục và hồ sơ  thành lập địa điểm kinh doanh tại quận thanh khê nhanh chóng. Hãy click vào link trên để biết thêm thông tin chi tiết hoặc gọi đến số: 0905715679

5/5 - (1 vote)
Categories: Tin tức

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button