Trong những quá trình kinh doanh sản xuất, để phù hợp với chiến lược phát triển cũng như lợi ích của mình. Một trong số doanh nghiệp đã tiến hành cơ cấu lại các nhàng, nghề kinh doanh đã được đăng ký. Để giúp đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của khách hàng. Vì vậy Dangkykinhdoanhdanang xin cung cấp dịch vụ về thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty.

Dịch vụ thay đổi ngành nghề kinh doanh

Dịch vụ thay đổi ngành nghề kinh doanh

Dịch vụ thay đổi ngành nghề kinh doanh

1. Trước khi tiến hành thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh, khách hàng được tư vấn những vấn đề sau:

– Tư vấn thay đổi ngành nghề kinh doanh;

– Tư vấn chuẩn bị hồ sơ để tiến hành hoạt động thay đổi ngành nghề kinh doanh;

– Tư vấn về trình tự, thủ tục tiến hành hoạt động thay đổi ngành nghề kinh doanh;

– Tư vấn các vấn đề liên quan khác.

2. Những tài liệu và thông tin cần thiết khách hàng cung cấp của dangkinhdoanhdanang

– CMND hoặc hộ chiếu của chủ sở hữu doanh nghiệp;

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;

– Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

3. Dangkinhdoanhdanang thay khách hàng tiến hành soạn thảo hồ sơ và đại diện công việc theo ủy quyền.

– Soạn thảo đầy đủ hồ sơ;

– Đại diện khách hàng nộp hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Sở kế hoạch và Đầu tư;

– Đại diện theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả nộp hồ sơ cho khách hàng;

– Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở kế hoạch và Đầu tư, thông báo kết quả cho khách hàng;

– Đại diện nhận Giấy phép kinh doanh tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư cho khách hàng;

Xem thêm: https://dangkykinhdoanhdanang.com/thay-doi-dang-ky-kinh-doanh-tai-da-nang/

Categories: Tin tức

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button