Doanh nghiệp có quyền lập các chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và ngoài nước. Cho nên doanh nghiệp có thể mở được một hoặc nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện tại địa điểm theo địa giới hành chính mà bạn muốn.

Thành lập văn phòng đại diện chi nhánh

Thành lập văn phòng đại diện chi nhánh

Thành lập văn phòng đại diện chi nhánh

Trong trường hợp lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện trong nước, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh và văn phòng đại diện đến các cơ quan đăng ký kinh doanh có quyền nơi doanh nghiệp đặt chi nhánh, văn phòng đại diện.

Các hồ sơ để thành lập chi nhánh bao gồm:

– Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện;

– Bản sao quyết định thành lập và bản sao biên bản họp về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp; bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ; nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện thì thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện phải gửi thông tin cho Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính và gửi thông tin đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; định kỳ gửi thông tin đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác cùng cấp, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện.

Xem thêm:

Thành Lập Chi Nhánh Công Ty Tại Đà Nẵng

Thành Lập Văn Phòng Đại Diện Tại Đà Nẵng Giá Rẻ

Categories: Tin tức

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button